Проспект емісії акцій ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій"

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій" №987/10/1/99,
видане Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та
Київській області 30 грудня 2011 року у зв'язку зі зміною форми існування акцій у бездокументарну.

У зв’язку з тим, що ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій" не здійснювало публічне розміщення акцій, проспект емісії акцій - не затверджувався та не реєструвався.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій "Київського заводу експериментальних конструкцій"

Виписка Національного депозитарію України з реєстру кодів цінних паперів щодо акцій "Київського заводу експериментальних конструкцій"