Річні (чергові) Загальні збори акціонерів у 2021 році

1. Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів 23 липня 2021 року (дата завершення голосування) (розміщено 15 червня 2021 року): текст у pdf форматі та завірене цифровим підписом та печаткою (архив)

2: Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод експериментальних конструкцій», що проводяться дистанційно 23 липня 2021 р. (розміщено 12 липня 2021 року): текст у форматі "word" та архів з текстом бюлетеня, завіреним цифровими кваліфікованими підписом та печаткою