Річні (чергові) Загальні збори акціонерів у 2021 році

1. Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів 23 липня 2021 року (дата завершення голосування) (розміщено 15 червня 2021 року): текст у pdf форматі та завірене цифровим підписом та печаткою (архив)

2: Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод експериментальних конструкцій», що проводяться дистанційно 23 липня 2021 р. (розміщено 12 липня 2021 року): текст у форматі "word" та архів з текстом бюлетеня, завіреним цифровими кваліфікованими підписом та печаткою

3: Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Київський завод експериментальних конструкцій», які відбудуться 23 липня 2021 р. дистанційно: текст у форматі pdf

4: Річні звіти ПРАТ "КЗЕК" як емітента (розміщені 30 липня 2021 року):
за 2019 рік текст у pdf форматі та завірене цифровим підписом та печаткою (архив)
за 2020 рік текст у pdf форматі та завірене цифровим підписом та печаткою (архив)

5: Повідомлення від 30 липня 2021 року про виникнення особливої інформації про Емітента - про зміну складу посадових осіб емітента : текст у pdf форматі та завірене цифровим підписом та печаткою (архив)

5: Протокол загальних зборів акціонерів ПРАТ "КЗЕК" від 30 липня 2021 року, які відбулися 23 липня 2021 року: скан у pdf форматі та, окремо, протоколи голосування по кожному питанню порядку денного з протоколом реєстраційної комісії у pdf форматі