Річні (чергові) Загальні збори акціонерів у 2020 році

1: Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 10 квітня 2020 року (розміщено 27 лютого 2020 року): текст у pdf форматі та завірене цифровим підписом та печаткою (архив)

2: Повідомлення про скасування чергових річних загальних зборів акціонерів 10 квітня 2020 року (розміщено 09 квітня 2020 року): текст у pdf форматі та завірене цифровим підписом та печаткою (архив)

3: Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів 28 грудня 2020 року (дата завершення голосування) (розміщено 24 листопада 2020 року): текст у pdf форматі та завірене цифровим підписом та печаткою (архив)

4: Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод експериментальних конструкцій», що проводяться дистанційно 28 грудня 2020 р. (розміщено 17 грудня 2020 року): текст у форматі "word" та архів з текстом бюлетеня, завіреним цифровим кваліфікованим підписом та печаткою