Документи Товариства

В цьому розділі представлені для ознайомлення основні документи ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій".
При натискані на відповідне посилання Ви будете перенаправлені на документ у форматі pdf.

1: Діюча редакція Статуту ПРАТ "КЗЕК"

2: Редакція Статуту ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій", яка втратила чинність 19 серпня 2019 року;
Редакція Статуту ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій", яка втратила чинність 12 червня 2018 року;
Редакція Статуту ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій", яка втратила чинність 09 червня 2017 року

3: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій "Київського заводу експериментальних конструкцій"

4: Виписка Національного депозитарію України з реєстру кодів цінних паперів щодо акцій "Київського заводу експериментальних конструкцій"

5: Положення про кожну філію та кожне представництво ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій"

6: Положення про загальні збори ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій"

7: Положення про виконавчий орган ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій"

8: Положення про наглядову раду ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій"

9: Положення про ревізійну комісію ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій"

10: Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій"

11: Проспект емісії акцій ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій"

12: Перелік афілійованих осіб ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій"