Звітність Товариства за 2020 рік

Звітність Товариства за 2020 рік

1: Фінансова звітність ПРАТ "КЗЕК" як суб'єкта малого підприємництва (містить: баланс на 31 грудня 2020 року та звіт про фінансові результати за 2020 рік) у pdf форматі та завірена цифровим підписом та печаткою (архив)