ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

Публічне акціонерне товариство «Київський завод експериментальних конструкцій»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «Київський завод експериментальних конструкцій»
1.2.Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00109339
1.4.Місцезнаходження емітента
м. Київ, Алма–Атинська, 8.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 566-97-41
1.6.Електронна поштова адреса емітента
kzek@ukr.net
1.7.Дата вчинення події
25 квітня 2016 р.
1.8.Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http://kzek.kiev.ua

2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
2.1. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про припинення повноважень Мохнатко Ольги Леонідівни на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноважень особи на посаді. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про припинення повноважень Юхименко Тетяни Миколаївни на посаді члена Ревізійної комісії Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноважень особи на посаді. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про припинення повноважень Овдій Людмили Григорівни на посаді члена Ревізійної комісії Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноважень особи на посаді. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 2 000 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 500 грн., що складає 0, 0352 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.4. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про обрання Мохнатко Ольги Леонідівни на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про обрання особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: аудитор ТОВ «Аудиторська фірма «Європейська аудиторська група». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.5. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про обрання Юхименко Тетяни Миколаївни на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про обрання особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: бухгалтер ККІЦ «Вектор-Плюс». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.6. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про обрання Овдій Людмили Григорівни на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про обрання особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: бухгалтер-інспектор відділу кадрів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій». Особа володіє 2 000 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 500 грн., що складає 0, 0352 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.7. Ревізійною комісією ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про обрання Мохнатко Ольги Леонідівни на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства терміном до дати наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраної загальними зборами акціонерів Емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Ревізійною комісією Товариства про обрання особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: аудитор ТОВ «Аудиторська фірма «Європейська аудиторська група». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.8. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про припинення повноважень Порошенка Олексія Івановича на посаді Голови Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноважень особи на посаді. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 834 435 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 208 608 грн. 75 коп., що складає 14, 7109 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.9. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про припинення повноважень Переведенцева Анатолія Михайловича на посаді члена Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноважень особи на посаді. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0, 00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.10. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про припинення повноважень Заблоцького Ігоря Леонідовича на посаді члена Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноважень особи на посаді. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0, 00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.11. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про обрання Порошенка Олексія Івановича на посаду члена Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про обрання особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ». Порошенко О. І. володіє 834 435 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 208 608 грн. 75 коп., що складає 14, 7109 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.12. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про обрання Переведенцева Анатолія Михайловича на посаду члена Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про обрання особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: пенсіонер. Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0, 00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Переведенцев А. М. є представником акціонера Товариства - ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (ідентифікаційний код 33546199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» володіє 2 738 363 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 684 590 грн. 75 коп., що складає 48, 2765 % від статутного капіталу Емітента.

2.13. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про обрання Заблоцького Ігоря Леонідовича на посаду члена Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про обрання особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: помічник Директора ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій»; заступник директора з фінансових питань ДП Будинок культури ВАТ «Завод «Ленінська кузня». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0, 00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Заблоцький І. Л. є представником акціонера Товариства - ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (ідентифікаційний код 33546199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» володіє 2 738 363 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 684 590 грн. 75 коп., що складає 48, 2765 % від статутного капіталу Емітента.

2.14. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про обрання Мельничука Антіна Дмитровича на посаду члена Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про обрання особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: головний спеціаліст Територіального управління Держгірпромнагляду України у Київській області та м. Києві; директор ТОВ "Експертна оцінка нерухомості"; інженер з охорони праці та пожежної безпеки ПАТ "Київський завод експериментальних конструкцій". Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0, 00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Мельничук А. Д. є представником акціонера Товариства - ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (ідентифікаційний код 33546199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» володіє 2 738 363 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 684 590 грн. 75 коп., що складає 48, 2765 % від статутного капіталу Емітента.

2.15. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про обрання Ганапольського Дмитра Володимировича на посаду члена Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про обрання особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: директор ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «Ф'ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0, 00 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ганапольський Д. В. є представником акціонера Товариства - ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (ідентифікаційний код 33546199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» володіє 2 738 363 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 684 590 грн. 75 коп., що складає 48, 2765 % від статутного капіталу Емітента.

2.16. Наглядовою радою ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 25 квітня 2016 р. прийняте рішення про обрання Порошенка Олексія Івановича на посаду Голови Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зі складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акціонерів Емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про призначення особи на посаду. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ». Порошенко О. І. володіє 834 435 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 208 608 грн. 75 коп., що складає 14, 7109 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Публічного акціонерного товариства «Київський завод експериментальних конструкцій» Москаленко О. С.